Тыва Республиканың өөредилге яамызының удуртулгазы-биле Башкы болгаш дагдыныкчы чылынга тураскааткан республиканың башкылар чыыжының баштайгы хемчеглери бөгүн эгелей берген.

Кызыл хоорайның ССРЭ-ниң улустуң башкызы А.А. Алдын-оол аттыг 2 дугаар школазында арга-дуржулга солчуушкунунуң ажык эжиктер хүнү эгелээн. Тываның онзагай төөгүлүг хоочун школазы аалчыларын –кожууннардан келген эге класс болгаш тыва дыл, чогаал башкыларын кел чыдар Шагаа байырлалынга уткуштур белеткеп алганы «Тыва өгнүң дериг-херексели» деп делгелгези-биле уткуп алган.

2 дугаар школаның эге болгаш ортумак класстарынга ниитизи-биле 14 ажык кичээлдер болуп эрткен. Аңаа республиканың аңгы-аңгы школаларындан чүс чээрби башкылар кээп олуржуп, школаның класс-музейинге экскурсиялааннар. Оон аңгыда эге класс башкылары «21» деп төлевилелдиң киржикчилери-биле ужуражып, эге чаданың өөредилгезинге сан болгаш хүрээлел эртемнерин тыва дылга өөредип турарының айтырыгларын чугаалашканнар.

Школаның башкылары болгаш өөреникчилери Тываның башкылар съездизинге Татарстандан келген хүндүлүг аалчыларын уткуурунга белен.