Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыг Россияның Ыдык хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның хоочуннары болгаш идепкейлиг аныяктары-биле республиканың В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының музейинге ужурашкан

Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы биле чалатканнарның аразынга чугаа ажык, хостуг байдалга эрткен.

Бодум хуумда ол ужуражылга үезинде тыва дылывыстың болгаш уругларга чогаал талазы байдалывыстың дугайында чугаага доктаадым. Республиканың национал школалар хөгжүдер институттуң ажылдакчыларының бо талазы-биле кылып чорудуп турар ажылдарын онзалап, тускай демдеглеп чугааладым. “Башкы” сеткүүлдү саазын хевирге парлап үндүрериниң чарыгдал акша-хөреңгизи көрдүнмээнин Тываның Чазааның Баштыңынга дыңнаттым. Уруглар чогаалчыларының чаштарга бижээн чогаалдары “Алдын-Кушкаш” сеткүүлде доктаамал парлаттынып турар. А “Алдын Эртине” деп уругларның ном үндүрер чериниң Тыва Республиканың Чазааның Баштыңының Грант деткимчези-биле үндүрген уругларга номчугаштарның тиражының баштайгы экземплярларын Владислав Товарищтайовичиге дамчыдып бердим.