Тыва дылым

Делегейде дылдар-ла хөй – эмге-тикчок!
Дендии күштүү, деңгел чогу база-ла бар.
Тыва дылым – авам дылы – дээжизи ол!
Тывызыксыг, чараш дылым – өнчүвүс сен!

Хары черге каш чылда чорзумза-даа,
Хайыралдыг тыва дылым мени кагбаан.
Ием шайы, Ие-чуртум, Хүнүм ышкаш,
Идегелдиг, өскерлиш чок кады чор сен.

Өртемчейни меңээ сөңнээн
Өндүр ыдык, Тыва дылым!
Өңнүүм, Тыным, Чаяакчым сен!
Өргүн чонум Сүлдези сен!

Юрий Дарбаа.