Тыва дыл хүнүнге тураскааттынган «Үш үне» деп диктантыга пгт. Каа-Хемниң 2 дугаар школазының башкылары болгаш ажылчыннары идепкейлиг киржип, боттарының билиин хынап, сонуургааннар