«Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-класс – 2023» деп мөөрейге уткуштур

Март 2-де «Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-класс – 2023» мөөрейинге республика деңнелинге киржир башкыларга өөредиглиг семинарны Национал школа хөгжүдер институт Кызылдың ийи дугаар школазының баазазынга организастап эрттирген.

Семинарга ыраккы Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик, Тожу, Эрзин, Тес-Хем болгаш төп кожууннардан (ниитизи-биле 14 кожуун) база Кызыл, Ак-Довурак хоорайлардан муниципалдыг чаданың тиилекчилери кээп киришкен. Башкыларга мөөрейниң ниити эртер чуруму, негелделериниң талазы-биле Тываның өөредилге сайзырадыр болгаш билиг бедидер институдунуң филология кафедразының эргелекчизи Ондар Б.С-Б. долу, ажыктыг тайылбырны чоруткан. Ол ышкаш 2022 чылда эрткен мөөрейниң тиилекчизи, Россия чергелиг мөөрейниң «Педагог-новатор» номинациязынга 1-ги черге төлептиг болган Тываның кадет корпузунуң тыва дыл, чогаал башкызы Даржай А.В. арга-дуржулгазы-биле солчуп, таныштырган.

Семинарга ниитизи-биле 23 башкы киришкен. Эрттирген семинар солун, ажыктыг болганын киржикчилер демдеглээн. Республика чергелиг мөөрейге башкыларга чедиишкинниг киржирин күзедивис.