«Шын» солуннуң арынында «Башкы» сеткүүлү үнүп эгелээр деп медээни чарлаан

«Башкы» сеткүүлү – республиканыӊ Өөредилге яамызы-биле кожуун-сумуларныӊ ортумак школаларыныӊ, уруглар садтарыныӊ башкыларыныӊ ажылыныӊ кол харылзаачызы.

Тыва Республиканыӊ Чазаа 2022 чылдыӊ март 17-де о «Башкы» сеткүүлүнүӊ редакциязыныӊ бүрүн эргелиг хүлээлгелерин болгаш 5 кижи составтыг штадын Тываның өөредилге яамызынче дамчыдып бээриниӊ дугайында» 113 дугаарлыг доктаалды үндүрген.

Амгы үеде ооӊ редакциязы Национал школа хөгжүдер институттуӊ баазазында ажылдап турар. (Рабочая, 2).

«Башкы» сеткүүлү Өөредилгениӊ федералдыг күрүне стандарттарыныӊ (ФГОС) национал-регионалдыг компонентилериниӊ айтырыгларын шиитпирлээринге чугула черни ээлээр дээрзин методистер болгаш башкылар айтып турар.

Р. Демчик. Шын солун.

https://vk.com/shyn31081925?w=wall-201111625_10720