МӨӨРЕЙ! МӨӨРЕЙ! МӨӨРЕЙ!

«АНЫЯК ШҮЛҮКЧҮ»

Национал школа хөгжүдер институттуң, «Движение первых» деп уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң болгаш Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң эрттирип турары «Аныяк шүлүкчү» деп республика чергелиг мөөрейниң эгелээнин дыңнадып тур бис. Чечен чогаалга сонуургалдыг, шүлүк чогаалгалын бижип чоруур оолдар, уругларны мөөрейге киржиринче чаладывыс!

Мөөрейниң киржикчилери:
5-11 класстың өөреникчилери болгаш республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары.

Мөөрейниң эртер хуусаазы: 2023 чылдың октябрь 6-дан октябрь 26-ның хүнүнге чедир аныяк шүлүкчүлерниң тыва дылда бижиттинген чогаалдарын хүлээп алыр. Киржикчи бүрүзү бодунуң 2 шүлүүн мөөрейге киириштирер. Ол ийи шүлүктүң бирээзин башкы кижиге тураскааткан болуру албан.
Мөөрейге киириштирер чогаалдарны chogaalchu@mail.ru электроннуг почтаже чорудар.
Мөөрейже ажылдарын чорудуп тура, киржикчи бүрүзү бодунуң долу ат-сывын, назы-харын, телефонунуң дугаарын айыткаш, хөрек-чуруун кожуп каар. Удуртукчу башкызы бар болза, база долу ат-сывын, телефонунуң дугаарын, ажылдап турар черин айтыр.
«Аныяк шүлүкчү» мөөрейиниң тиилекчилеринге шаңналдарны ноябрь 1 – Тыва дыл хүнүнде тыпсыр.
Мөөрейге дидим болгаш идепкейлиг киржиринче кыйгырдывыс!
Мөөрейниң дүрүмүн болгаш негелделерин долузу-биле моон номчуп болур силер:
 

Положение аныяк шулукчу