Педагогика эртемнериниң кандидады, Национал школа хөгжүдер институттуң өөредилгениң этнокультурлуг ужур-утказын хевирлээр лабораторияның эргелекчизи Алевтина Шаалы Шагаа байырлалының сүзүктериниң дугайында лекцияны республика школаларының башкыларынга эрттирген