Өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институду Чадаананың 4 дугаар школазында Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Өвүр, Мөнгүн-Тайга кожууннарының тыва дыл, чогаал, улусчу ужурлар башкыларынга методиктиг семинары болуп эрткен

Семинар Тываның эртем албан черлериниң кожууннарже үнүүшкүннериниң планы ёзугаар болуп эрткен. Ында 4 кожуундан 70 ажыг башкылар киржип келген.

Методиктиг хүннүң планы:
1. ӨФКС-те чаартылгалар. Е.М. Куулар, институттуң директору, филология эртемнериниң кандидады;

2. Өг-бүле кижизидилгези – үндезин тыва педагогика. А.С. Шаалы, этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының эргелекчизи, педагогика эртемнериниң кандидады;

3. Тыва чогаалга класстан дашкаар ажылдар. Э.О. Норбу, директорнуң оралакчызы;

4. Тыва литература кичээлдеринде мөңге темалар. А.Х. Херел, институттуң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады


❗Директор института Елена Куулар познакомила с обновлениями в федеральных государственных образовательных стандартах в части предметной области «Родной язык».

Зональный методический семинар для учителей родного языка, литературы и народоведения Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Овюрского, Монгун-Тайгинского кожуунов.