Өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Ирина Биче-оол Национал школаны хөгжүдер институттуң Тыва дылдың хүнүнге уткуштур чарлаан мөөрейлерниң тиилекчилеринге шаңналдарны тывыскан

Республика чергелиг «Аныяк шүлүкчү» мөөрейниң түңнелдери

Шупту киржикчилер:
– 5-11 класстар аразынга – 53 өөреникчи киришкен ( Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик, Тес-Хем, Өвүр, Чеди-Хөл, Каа-Хем кожууннардан болгаш Красноярск хоорайдан);
– 18-23 харлыглар аразынга – 9 кижи киришкен ( Кызыл хоорай, Новосибирск хоорай, Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Чаа-Хөл, Өвүр кожууннардан).

Шииткекчилери болуп Тываның Улустуң чогаалчызы Э. Мижит; Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери М. Күжүгет, С. Өндүр; Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери Л. Ооржак, К. Конзай ажылдааннар.

Түңнели:
5-11 класстар аразынга:

1-ги чер – Монгуш Айгуль Солаановна,
Башкызы Монгуш Сайсу Солаановна

2-ги чер – Монгуш Долгар Владимировна,
Башкызы Сендажы Чочагай Наксыловна.

3-кү черни ийи кижи үлешкен:
а) Тюлюш Ай-Серода Эресовна,
Башкызы Ооржак Марина Коошпалыковна.

б) Хертек Карина Казылгановна,
Башкызы Ооржак Сайзана Хамат-ооловна.

1-ги деткимче бижик – Ооржак Долаан Адар-оолович
Башкызы Ооржак Саида Кыссыгбайовна.

2-ги деткимче бижик- Намгай-оол Аганак Шолбанович
Авазы Намгай-оол Айлаана Ильинична.

18-23 харлыглар аразынга:

1-ги чер– Сандак Самбажык
2-ги чер – Шивитпей Соруктуг,
Тиилекчилерниң башкызы Мария Амын-ооловна Күжүгет.

3-кү черни шииткекчилерниң шиитпирин барымдаалааш, кымга-даа тывыспас болган.