ӨФКС-туң үшкү салгалдың чаартынган программазы-биле тыва дыл номнарын Национал школа хөгжүдер институтта авторлар эде ажылдап кылганнар

Бөгүн республиканың школалары субвенция-биле чагыдып алган номнарын ап эгелей берген. Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелелиниң даргазы Сартыкмаа Тимуровна Саая кожууннуң номнарын улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган.