Ноябрь 1-де, Тыва дылдың хүнүнде, Улусчу чогаадылга бажыңынга республиканың эртем болгаш башкылар ниитилежилгези, чогаалчылар, күрүне эрге-чагыргазы болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери, аныяктарның хөй-ниити организациялары, чогаадыкчы интеллигенция «Тыва дылдың хөгжүлдезиниң эчис сорулгалары» деп аттыг VIII шуулганны эрттирген

Пленарлыг хуралдан аңгыда, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. Шаңнаттырганнарның аразында Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчылары.

Чуруктарны Чингис Ооржак тырттырган.