Национал школа хөгжүдер институттуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының эргелекчизи, педагогика эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың улустуң башкызы Алевтина Сүгдүровна Шаалы методиктиг семинарда «Өг-бүле педагогиказы – үндезин тыва кижизидилге» деп темага илеткелди номчуп турары