Методические пособия

Ондар А.Б. Шын чугаалап өөрен (логопедтиң сүмези). Чугааның үн адалгазында нарын четпестерни эдеринге дузалыг логопедияда бар аргаларны көргүскен ажыл. – Кызыл, 2012. – 104 а.:илл.

Кужугет А.А., Хорлуг-оол А.К. Уругларның тыва чугаазын сайзырадыры./Развитие тувинской речи. Конспекты занятий в первой младшей группе 2-3 лет. – Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020 г. – 64 с.

Ондар Ч.В., Ооржак  Ч.А., Сат С.С. Уругларның тыва чугаазын сайзырадыры./ Развитие тувинской речи. Конспекты занятий в первой младшей группе 3-4 лет. – Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020 г. – 64 с.

Монгуш В.С., Монгуш О.С. Уругларның тыва чугаазын сайзырадыры./Развитие тувинской речи. Конспекты занятий в первой младшей группе 4-5 лет. – Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020 г. – 72 с.

Кужугет Я.Х., Куулар А.В. Уругларның тыва чугаазын сайзырадыры./Развитие тувинской речи. Конспекты занятий в первой младшей группе 5-6 лет. – Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020 г. – 76 с.

Ондар Ч. К., Монгуш С.И. Уругларның тыва чугаазын сайзырадыры./Развитие тувинской речи. Конспекты занятий в первой младшей группе 6-7 лет. – Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020 г. – 80 с.

Ш. Б. Хомушку. Школа назыны четпээн уругларга мөзү-бүдүштүг аажы-чаң дугайында чугаалар. Тыва чогаалчыларның чогаалдарынга үндезилээн пособие. – Кызыл, 2022 г. – 50 с.

Ондар А.Б., Түлүш К.Б., Чамаева С.Н. Дефектология терминнериниң орус-тыва тайылбыр словары. Шенелде үндүрүлге. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2022. – 104 а.