Методические пособия

Ооржак Л.Х. Методиктиг сүмелер. Ортумак школаның 11-ги класстың өөреникчилеринге доозарының шылгалдазынга чогаадыг бижип өөредири. – Кызыл, 2020. – 48 а.

Ооржак Л.Х. Эскериглер: чогаал сайгарылгазы. Литература-публицистиг чүүлдер. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2022. – 92 а.