Методические пособия

Ойдан-оол А.К., Ооржак М.Ч., Ооржак  С. Т-С. Диктантылар чыындызы. 5-9 класстарга. – Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 2003. – 248 а.

Ооржак Л.Х. Төрээн чогаал. 5 класс. Методиктиг сүмелер: ниити өөердилге организацияларының башкыларынга. – Национал школа хөгжүдер институт: Билиг, 2018. – 84 а.

Ооржак Л.Х. Төрээн чогаал. 6 класс. Методиктиг сүмелер: ниити өөердилге организацияларының башкыларынга. – Национал школа хөгжүдер институт: Билиг, 2018. – 84 а.

Ооржак Л.Х. Тыва чогаал. 8 класс. Методиктиг сүмелер: ниити өөердилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2018. – 60 а.

Ооржак Л.Х. Тыва чогаал. 9 класс. Методиктиг сүмелер: ниити өөердилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2018. – 44 а.

Ооржак Л.Х. Төрээн чогаал. 5 класс. Ажылчын кыдырааш. Ниити өөредилге организацияларының өөреникчилеринге пособие. – Кызыл: Тыва национал школа хөгжүдер институт, 2015. – 56 а.

Ооржак Л.Х. Төрээн чогаал. 6 класс. Ажылчын кыдырааш. Ниити өөредилге организацияларының өөреникчилеринге пособие. – Кызыл: Тыва национал школа хөгжүдер институт, 2015. – 64 а.