Методические пособия

Алдын-оол А. А., Март-оол К. Б., Дамба Н. Ч. «Үжүглел» ному-биле ажылдаар башкыларга методиктиг сүмелер. 1 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 152 а.

Дамба Н. Ч. Тыва дыл. Методиктиг сүмелер. 2 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.

 Дамба Н. Ч. Тыва дыл. Методиктиг сүмелер. 3 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.

Ойдан-оол А.К., Судер-оол  Ооржак Л.Х. Тыва дыл. Методиктиг сүмелер. 4 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 73 а.

Эргил-оол И.Ч., Дамба Н. Ч., Ондар Н. М. Тыва дыл. Ажылчын кыдырааш. 2 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.

 Дамба Н. Ч., Ондар Н. М. Тыва дыл. Ажылчын кыдырааш. 3 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 2 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 64 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 3 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 72 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 4 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 64 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 2 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2012. – 52 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 3 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2013. – 48 а.

Кара-оол Л.С. Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 4 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2013. – 48 а.

Ондар А.Б. Шын чугаалап өөрен (логопедтиң сүмези). Чугааның үн адалгазында нарын четпестерни эдеринге дузалыг логопедияда бар аргаларны көргүскен ажыл. – Кызыл, 2012. – 104 а.:илл.