М. Кенин-Лопсанның “Тыва чаңчыл” деп номундан тыва чоннуң ыдыктыг сагылгаларын тестиде киирген. Өгге олурарының ёзулалын болгаш шын бижилгениң дүрүмнерин кайы хире билириңерни хынап көрүңер.

https://www.testwizard.ru/test.php?id=92063