Латин үжүктер-биле бижээн чүүлдү номчуп көрүңерем

1938 чылда үнген «Шын» солунда латин үжүктер-биле бижээн шүлүктү номчуурун шенеп көрүңер. Чүнүң дугайында бижиттинген шүлүк-түр?

Тываның күрүне архиви белеткээн. https://vk.com/tuvaarch