Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар садынга февраль 8-те Россияның эртем хүнүнге болгаш «ϴг-бүле чылынга» тураскааткан «Чечен менде» деп уруглар аразынга чеченнежир мɵɵрей болгаш «Тɵрээн Тывам» деп ада-иелер аразынга тɵлевилел камгалалы болуп эрткен

​Ук хемчеглерни Национал школа хɵгжүдер институт болгаш Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар сады демнежип эрттирген. Аңаа немей ук уруглар сады бодунуң девискээринде кадарчы, муңчу ɵг-бүледен белекке алганы тыва ɵгнү тип, уругларга тыва дыл кичээлдерин болгаш улусчу ужурларны өөредир өгнү байырлыг байдалга ажыткан.

​Уруглар садының башкылары болгаш ада-иелери келген аалчыларга тыва чемнер делгелгезин сонуургадып кɵргүскен. База ол ышкаш Россияда чарлаттынган Өг-бүле чылын 10 ажы-төлдүг Чайзат биле Чимис Ховалыгларның өг-бүлези байырлыг байдалга ажыдарынга төлептиг болганнар.

​Үстүнде айыткан тɵлевилел камгалалының шииткекчилери кылдыр Тыва Республиканың ɵɵредилге яамызының ниити ɵɵредилге килдизиниң специализи Урана Допул, филология эртемнериниң кандидады, Национал школа хөгжүдер институттуң директору Елена Куулар, педагогика эртемнериниң кандидады, ТР-ниң Улустуң башкызы, ТывКУ-нуң педагогика кафедразының доцентизи, НШХИ-ниң этнопедагогика лабораториязының ​ башкарыкчы эртем ажылдакчызы Алевтина Шаалы, НШХИ-ниң ном парлаар килдистиң кол редактору Людмила Ооржак база НШХИ-ниң улуг методизи Альбина Монгуш ажылдааннар. Уруглар садының эргелекчизи Лада Хертектиң удуртулгазы-биле коллективтиң ада-иелер-биле ажылының сырый харылзаазы кɵстүп турарын шииткекчилер онзалап демдеглээн.

​Шупту киржикчилер Шаңнал бижиктерни болгаш тыва чемнерни белекке алганнар.