Хөөмей – тыва чоннуң хөгжүм культуразының байлаа, ооң чоргааралы

Хөөмей база ооң хевирлериниң дугайында Ондар Айбек Командаевичиниң чугаазы