Хүндүлүг ада-ие!

Силерни дыштаныр хүннерде ажы-төлүңер-биле кады тыва мультфимнерни көөрүнче чалап тур бис. Оларны национал школа хөгжүдер институду белеткеп кылган. Дараазында шөлүлгеже киргеш, көрүп болур силер. Солун көрүлдени күзедивис!

http://irnsh.ru/multfilmy/