Февраль 18-тиң хүнүнде Россияның төвү Москва хоорайга Чоннуң ажыл-агыйының чедиишкиннериниң «Россия» деп көрүлде-делгелгезинге (ВДНХ) Өөредилгениң хүнү эрткен

Россияның бүгү регионнары боттарының өөредилге системазында «Өөредилге» деп национал болгаш «Профессионалитет» деп федералдыг төлевилелдерни боттандырып турар көскү чедиишкиннерин база регион бүрүзүнүң онзагай талаларын көргүзүп келген.

Тыва Республиканың делгелге-стендизинге Тываның Өөредилге яамызының мурнундан Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының эргелекчизи В.В. Монгуш делегацияның ажылынга институтту төлээлеп киришкен. Регионнуң онзагайы болгаш өөредилгениң этнокультурлуг ужур-утказының дугайында келген аалчыларга сонуургадып, «Тыва дыл– чаштарга», «Тыва улустуң оюннары – уругларга» деп төлевилелдерни таныштырган.
Тыва оюннарны келген чон аажок сонуургап, улуг кижилер-даа, чалыы, элээдилер-даа оюннарга идепкейлиг киришкен. Кажыктар-биле оюннар оларның сонуургалын хаара туткан.

Делегацияны Өөредилге яамызының сайыды Е. В. Хардикова удуртуп, Тыва Республиканың өөредилге системазы-биле келген аалчыларны таныштырган. Ол ышкаш сайыттың оралакчызы О. Г. Якушева делгелгениң ажылынга киржип, республиканың өөредилге адырында ажыл-чорудулганы таныштырган.