Чайгы лагерьлерде тыва дыл хүнү

Республикада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң планнарында «Тыва дыл хүнү» тускай турушту ээлеп турар. Бо чылын тыва дыл хүнүн Улуг-Хем кожууннуң Чодураа школазының лагери, Кызылдың 9 дугаар гимназиязы эгелээнин ТР-ниң Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының баазазында ажылдап турар чайгы лагерьниң уруглары төрээн дылының хүнүнде тыва хептиг дыштанып келгеш, аңгы-аңгы солун хемчеглерге киришкеннер.

Сургуулдар тыва улустуң «Бистиң Тыва» деп ырызын, «Челер-ой» болгаш дүк салыкчыларының самын күүседип, даалы, кажык ойнап, тывызыкташканнар.

Школаның башкызы Ольга Сарыглар уругларга тыва дылдың үннериниң онзагайларынга хамаарышкан кичээл-оюннарны эрттирип, чаштарның шын адалгазын сайзырадырынче улуг кичээнгейни салган. Бир кезек уруглар оюннар ойнап турда, чамдык өөреникчилер тыва чогаалдарны аразында хуваажып алгаш ойнай аарак номчааннар.

Тываның культуразының, төөгүзүнүң, географтыг онзагайларын болгаш ужур-чаңчылдарын барымдаалап тургаш, тыва дылга, чогаалга, национал оюннарга хамаарыштыр янзы-бүрү хемчеглерни холбап тургаш, Тываның өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институду «Төрээн черивистиң хүнү» деп методиктиг сүмелерни ажылдап кылгаш, лагерьлерге ажыглаар удуртулга кылдыр дамчыдып бергенин сагындырып каалы.

Тывамедиагрупп