Бөгүн Кызылдың транспорт техникумунга «Төрээн (тыва) дыл» болгаш «Өг-бүле педагогиказы» деп чижек өөредилге программаларын республиканың ортумак профессионал өөредилге черлеринге боттандырар талазы-биле ажылчын хурал болуп эрткен

Хуралды Тыва Республиканың өөредилге яамызының сайыдының оралакчызы Юрий Монгуш удуртуп эрттирген. Ажылчын хуралга ортумак өөредилге черлериниң удуртукчулары болгаш оралакчылары, Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчылары филология эртемнериниң доктору Мира Бавуу-Сюрюн, педагогика эртемнериниң кандидады Алевтина Шаалы, филология эртемнериниң кандидады Алимаа Херел киришкеннер.

Национал школа хөгжүдер институттуң кылганы чижек өөредилге программалары студентилерниң дыл, литература, культура, аас болгаш бижимел чугаа сайзырадылгазы, ёзу-чаңчылдар талазы-биле билиглерин бедидеринче кол кичээнгейни угландырып турар. Республиканың ортумак профессионал өөредилге черлеринге 1 дугаар курска «Төрээн (тыва) дыл», 2 дугаар курска «Өг-бүле педагогиказы» деп эртемнерни 36 шакка чаа өөредилге чылында башкылап эгелей берген.