Бөгүн аңгы-аңгы чурттар ном белекке сунарының хүнүн байырлап турар

Национал школа хөгжүдер институттуң кол редактору Людмила Ооржак Томск хоорайның студентизи Чингиске бодунуң номун белекке берген. Чингис институттуң белеткеп турар үндүрүлгелериниң чурук каасталгазынга хамаарыштыр солун саналдарлыг аалдап келгеш барган.