Билиглер хүнү болгаш Тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү-биле!

Сентябрь 1-ниң хүнү – чүгле Билиглер хүнү эвес, Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү кылдыр 2015 чылда ТР-ниң Чазааның чарлыы-биле доктааткан.
Бөгүн, Сентябрь 1-ниң хүнүнде, Ленин кудумчузунда ТР-ниң Дээди Хуралының (Парламент) мурнунга тыва эки турачыларның фронтуже аъттанганындан бээр 80 чыл оюнга тураскааткан ук болуушкуннуң төөгүлүг реконструкциязы болуп эрткен. 80 чыл бурунгаар болган болуушкунну катаптап, эде тургусканын чонга бараалгаткан соонда, Тыва эки турачылар тураскаалынга чечек салыр, оларның чырык адынга мөгеер ёзулал болуп эрткен.