Башкының болгаш дагдыныкчының чылының хаашкыны, Өг-бүле чылының ажыдыышкы

Башкының болгаш дагдыныкчының чылының албан ёзузу-биле хаашкыны, Өг-бүле чылының байырлыг ажыдыышкыны январь 31-ниң хүнүнде В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен. Оюн-көргүзүг эгелээр бетинде театрның ийиги каъдында фойеге республиканың башкы династияларының делгелгези болган. Ук делгелгеже Аранчыннарның, Конгарларның, Монгуштарның, Оюннарның, Салчактарның, Санааларның, Сааяларның, Яговдиктерниң башкы мергежилдиг салгалдары тус-тузунда кирген. Делгелге-биле чергелештир Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң сургуулдары чыылган чонга ыры-шоорлуг, танцы-самныг оюн-көргүзүгнү бараалгатканнар.

Байырлыг хемчег баштайгы орус башкыларга тураскааткан кыска кино-фильмниң көрүлдези-биле эгелээн. Ооң соонда Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының сайыды Сергей Кравцов видео таварыштыр башкыларга байыр чедирген соонда, Тыва Республиканың Өөредилге сайыды Елена Хардикова чыылган чонга чылыг-чымчак байырын чедирип, бо чылдың дургузунда республиканың өөредилге шугумунга болуп эрткен хемчеглерни, кылдынган ажыл-чорудулганы кысказы-биле илеткээн.

Тыва Республиканың Чазак Баштыңының оралакчызы Орлан Сарыглар база-ла башкыларга байыр чедиргеш, өөредилге шугумунуң хоочуннарынга, шылгараңгай ажыл-иштиг башкыларга ТР-ниң Чазааның мурнундан күрүне шаңналдарын болгаш Хүндүлел бижиктерни тывыскан. Ооң соонда Орлан Сарыглар Башкының болгаш дагдыныкчының чылы албан ёзузу-биле хагдынганын, Өг-бүле чылының ажыдыышкынын чарлаан.

Башкының болгаш дагдыныкчының чылының албан ёзузу-биле хаашкыны болгаш Өг-бүле чылының ажыдыышкынынга тураскааткан байырлыг хемчег Тываның чогаадыкчы коллективтериниң болгаш алдар-аттыг артистериниң ыры-шоорлуг, уран-чечен оюн-көргүзүглүг концерти-биле доозулган.

Национал школа хөгжүдер институт