Башкылар хүнүн уткуй бүдүн чуртта чарлаттынган «Башкылар неделязы» шимчээшкин онза чугула байырлал хүннери болган

Өөредилге черлеринде онза, солун хемчеглер хүн бүрүде эртип турар.
Бөгүн, октябрь 3-те, Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары ТКУ-нуң филология факультединиң студентилеринге ужуражылганы эрттирип, келир үениң тыва дыл, чогаал башкыларынга ажыктыг ужуражылганы кылганнар.
Институттуң тыва филология лабораториязының методизи Л.Х. Ооржак “Тыва дыл башкызы: байлак билиг болгаш өөреникчилер-биле демниг ажыл” деп темалыг илеткелди сургуулдарга таныштырган.
Студентилер теоретиктиг билиглерден аңгыда, херек кырында амыдыралчы чижектерни, арга-сүмени методист башкыдан дыңнааннар.