“Башкы” сеткүүлүнүң кол редактору Александр Шоюн Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды суурунуң С.Ланзыы аттыг Культура бажыңынга Тываның чогаалчылар эвилелиниң 80 чыл оюнга база ыдыктыг тыва дылга тураскааткан чон-биле ужуражылгага киришкен