«БАШКЫ» СЕТКҮҮЛҮНҮҢ БИРГИ ҮНДҮРҮЛГЕЗИ

Хүндүлүг номчукчуларывыс, башкылар болгаш эртемденнер! «Башкы» сеткүүлүнүң 2024 чылдың бирги үндүрүлгези үнүп келгенин силер бүгүдеге дыңнадып тур бис.
Сеткүүлдүң чаа үндүрүлгезин Национал школа хөгжүдер институттуң сайтызындан көрүп, номчуп болур силер.
«Башкы» сеткүүлүнүң бирги үндүрүлгезиниң шөлүлгези: http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2024/03/BASHKY_1.2024-1.pdf