«Башкы» сеткүүлү республиканың өөредилге черлериниң башкыларындан, кижизидикчи башкыларындан болгаш студентилерден авторларны кады ажылдажылгаже чалап турар

Сеткүүл “Эртем”, “Методика”, “Школа назы четпээн өөредилге”, “Немелде өөредилге”, “Школа өөредилгези”, “Өөредилге организациязын таныштырып тур бис” дээш, өске-даа рубрикаларга орус болгаш тыва дылдарда материалдарны хүлээп турар.

Редакцияның bashkyir@mail.ru электроннуг почтазынче сөзүглелдерни чорудуп болур. А Национал школа хөгжүдер институттуң даразында албан езузунуң сайтызындан сеткүүлдүң электроннуг үндүрүлгезин көрүп болур: http://irnsh.ru/2022/12/21/nauchno-metodicheskiy-zhur