Ак баштыгларның алдын үүжези

ССРЭ-ниң Улус өөредилгезиниң тергиини, Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы, Барыын-Хемчик кожууннуң төлептиг хамаатызы база тыва улусчу ёзу-чаңчылдарның кадагалакчызы, нептередикчизи Валентина Бегзиевна Монгуш шээр малдың ыдыктыг сөөктериниң дугайында мынчаар чугаалап берген: