Февраль 18-тиң хүнүнде Россияның төвү Москва хоорайга Чоннуң ажыл-агыйының чедиишкиннериниң «Россия» деп көрүлде-делгелгезинге (ВДНХ) Өөредилгениң хүнү эрткен

Россияның бүгү регионнары боттарының өөредилге системазында «Өөредилге» деп национал болгаш «Профессионалитет» деп федералдыг төлевилелдерни боттандырып турар көскү чедиишкиннерин база регион бүрүзүнүң онзагай талаларын көргүзүп келген. Тыва Республиканың делгелге-стендизинге Тываның Өөредилге яамызының мурнундан Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының эргелекчизи (…)