Шагаа айында байырлыг хемчеглер уламчылап турар.

Бөгүн № 15 лицейге Кызыл хоорайның школаларының аразынга “Тыва дылдың чажыттары” деп Төрээн дылдар хүнүнге тураскааткан мөөрей болуп эрткен. Ук мөөрей чылдың-на чаңчыл ёзугаар эрттип турар. А бо удаа № 15 лицей эрткен чылын тиилекчи болганындан мөөрейни бүрүнү-биле харыылап эрттиргени ол.№ (…)