Эртем оруу каалама эвес, ол кадыр-берт, хат-шуурганга дөмей

ТР-ниң Өөредилге яамызының «Национал школа хөгжүдер институду» күрүнениң бюджет эртем албан чериниң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады Алимаа Хензиг-ооловна ХЕРЕЛ-биле таныштырар-дыр бис. Ол 40 эртем статьялары, 10 эртем-методиктиг ажылдарның автору. Тыва дыл болгаш чогаалды өөредириниң чижек программаларының, тыва дыл болгаш чогаал (…)

Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар садынга февраль 8-те Россияның эртем хүнүнге болгаш «ϴг-бүле чылынга» тураскааткан «Чечен менде» деп уруглар аразынга чеченнежир мɵɵрей болгаш «Тɵрээн Тывам» деп ада-иелер аразынга тɵлевилел камгалалы болуп эрткен

​Ук хемчеглерни Национал школа хɵгжүдер институт болгаш Кызыл хоорайның 17 дугаарлыг «Салгал» уруглар сады демнежип эрттирген. Аңаа немей ук уруглар сады бодунуң девискээринде кадарчы, муңчу ɵг-бүледен белекке алганы тыва ɵгнү тип, уругларга тыва дыл кичээлдерин болгаш улусчу ужурларны өөредир өгнү байырлыг (…)