СЕТКИЛ БАЙЛАА – СЦЕНАДА

Тываның хөгжүм болгаш самның «Саяннар» аттыг национал театры Шагаа байырлалынга уткуштур чоннуң аас чогаалынга үндезилээн «Матпаадырның аалчылары» деп тоолду тургускаш, көрүкчүлерге баштайгы көргүзүүн бараалгаткан. Аныяктар ордузунда «Саяннарның» биче залында тоолдарда чугаалаары ышкаш «кижи бажы кизирт» болган. Кызыл хоорайның, Каа-Хем, Сукпак (…)

Национал школа хөгжүдер институтта аалчылар

Шагаа бүдүүзүнде Национал школа хөгжүдер институтта чымыштыг. Боттарның башкы амыдырылчы дуржулгазы улуг, Шагаа бүдүүзүнүң чаагай күзээшкиннери-биле үлежип, чаа бодал-саналдар болгаш янзы-бүрү айтырыгларлыг аалчылап кээп турар. Оларның бирээзи – Улус өөредилгезиниң хоочуну Сонам Анчымаа Иргитовна. Амгы үеде Анчымаа Иргитовна хүндүлүг дыштанылгада (…)