Тываның тудуг техникумунга солун ужуражылга

Тыва Республиканың өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң тыва филология лабораториязының эртем ажылдакчылары январьның 30-де Тываның тудуг техникумунуң сургуулдары-биле лекторий-ужуражылганы Россияда эртем хүнүнге, төрээн дыл хүнүнге тураскаадып эрттиргеннер. Тыва филология лабораториязының эртем ажылдакчызы Салчак Аянмаа Кошкар-ооловна тыва улустуң Шагаа байырлалын (…)

Молодежи о традициях и обычаях празднования Шагаа

В рамках мероприятий, посвященных Шагаа и Дню российской науки, накануне сотрудники лаборатории тувинской филологии ГБНУ МО РТ «Институт развития национальной школы» провели встречу со студентами Тувинского строительного техникума города. Ведущий научный сотрудник лаборатории Салчак А. К. ознакомила учащихся с традиционным (…)

Уруглар садынга «Ак чолдуг Шагаам» деп байырлалдың сценарийи

Сорулгазы:1. Ада – өгбелерниң бурун шагдан байырлап келгени улусчу ёзулалдарын уругларга билиндирип өөредири;2. Улустуң аас – чогаал үндезиннериң сайзырадыры;3. Хундүлээчел, биче сеткилдиг, дузааргак болурунга кижизидери. Байырлаладың чорудуу.Улуг өрээлди Шагаа байырлалынга дүгжүп турар кылдыр дерип каастаан. Фортепиано чанында будуктуг ыяш салгаш, (…)

Төрээн дылга хамаарышкан айтырыгларны чугаалашкан

2024 чылдан 2033 чылга чедир тыва дылды сайзырадырының болгаш күрүне деткимчезиниң стратегияларын боттандырар хемчеглер планын 2023 чылдың октябрьда Тываның Баштыңының чанында Дылдар политиказының талазы-биле күрүне чөвүлелиниң хуралынга бадылаан турган. Январь 25-те Чазак бажыңынга ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Орлан Сарыгларның удуртулгазы-биле (…)

Научные сотрудники Института развития национальной школы совместно с директором Еленой Куулар приняли участие в работе группы по подготовке Госсовета по языковой политике при Главе Тувы

В Правительстве Тувы обсудили ключевые моменты стратегии развития тувинского языка Сегодня в Правительстве Тувы прошло заседание рабочей группы по подготовке государственного совета по языковой политике при Главе Тувы под руководством заместителя председателя правительства Орлана Сарыглара. В начале заседания зампред отметил, что (…)

Тыва дыл – уруглар садтарынга…

Чаарттынган ӨФКС-түң негелделеринге дүүштүр школа назыны четпээн уруглар садтарынга өөредилге-методиктиг комплексти ажылдап кылыры негеттинип турар. Бо ажылды чорудары-биле Национал школа хөгжүдер институтка баштайгы организастыг хуралга институттуң директору Е. Куулар, республикада уруглар садтарының ажылын удуртуп турар методист А. Монгуш, Өөредилге яамызының ниити (…)

Россияның эртем хүнүнге уткуштур

Россияның эртемнер хүнүн уткуштур дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери-биле ужуражылгаларны эрттирери – ТР-ниң Национал школа хөгжүдер институдунда чаңчыл болган ажыл-чорудулга. «Башкының мергежили болгаш эртем ажылы» деп темалыг ажык чугааны тыва филология лабораториязының методизи Л.Х. Ооржак Кызылдың башкы колледжизиниң 1-ги (…)

Эртем хүнүнге уткуштур

Кызылдың транспорт техникумунуң студентилеринге Национал школа хөгжүдер институттуң эртем секретары, ф.э.к. А.Х. Херел биле тыва филология лабораториязының биче эртем ажылдакчызы Ч.О. Хомушку февраль 8-те болур ЭРТЕМ ХҮНҮНГЕ уткуштур «Тываларның чугаа этикеди» деп темага диспут-оюнну эрттирген.Кижилер чугаалажып харылзажыр болганда, хүн бүрүде янзы-бүрү (…)

В рамках мероприятий, посвященных ко Дню Российской науки, в Кызылском транспортном техникуме состоялась деловая игра «Речевой этикет тувинцев»

В преддверии Дня науки научные сотрудники Института развития национальной школы провели деловую игру для студентов 1, 2 и 3 курсов Кызылского транспортного техникума по теме «Речевой этикет тувинцев». На встрече кандидат филологических наук, ученый секретарь института Херел А.Х. рассказала о Дне (…)