Тываның Улустуң чогаалчызы Эдуард Баирович Мижиттиң чырык адынга …

Чаңгыс одуруг шүлүктер Дээр биле кижиДүп чок ийи тамы ынчаар удур-дедир көржүп чор. Суг бажы“Бажы кайда суг боор бо?” деп, суг бажында бодап ор мен. КүзелдерИжерге-даа, дораан суксаар, чигири хөй суксун ышкаш. ЧуртталгаБоскун ашкаш, төктүрге-даа, “Болдум!” диген кижи бар бе?.. (…)