«Сүт чаъгыг» деп номнуң ак дою-биле, эргим номчукчу!

Моол күрүнениӊ Цэңгэл сумузунга чурттап чораан Шуңгуур-Иргит Жамбаа оглу Баярхүүнүң «Сүт чаъгыг» деп чыынды ному тыва дыл кырынга Улаан-Баатар хоорайга чырыкче үнген. 2023 чылдыӊ ноябрь 10-да Тыва Национал музейге Тываның эртемденнери, чогаалчылары, хоочуннары, тыва дыл башкылары, культура ажылдакчылары, хөй-ниити албан чериниң (…)