Ноябрь 25-те Кызылдың 4 дугаар школазынга хоорайның эге школаларының 2-4 дугаар класстарынга төрээн (тыва) дыл, төрээн (орус) дыл болгаш литературлуг номчулга эртемнеринге муниципалдыг деңнелде олимпиада болуп эрткен

Олимпиадага хоорайның 14 школазындан шупту 84 өөреникчи киришкен. Национал школа хөгжүдер институттуң мурнундан тыва филология лабораториязының эргелекчизи Монгуш В.В. олимпиаданың ажыдыышкынынга байыр чедирип, уругларга ном белекчигештерин сунуп киришкен. Олимпиада үш хевирге эрткен. Бир дугаарында киржикчи бүрүзү бердинген онаалгаларны бот-тускайлаң кылып күүсеткеннер. (…)