Тыва школа хөгжүдер институттуӊ этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязыныӊ ажылдакчылары «Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге» дугайында өөредиглиг семинарын уламчылап турар

Институттуң директорунуң оралакчызы Эрик Норбу “Өг-бүле кижизидилгези тыва чогаалда”, «Чаш назынның навигаторлары» деп шимчээшкинниң школа директорларының чөвүлекчилери-биле ажылдаар удуртукчу Сергей Лопсан “Аныяк өскенниң амыдыралда туружу: бодунуң келир үези дээш харыысалгазы, эртем-сургуул, ажыл-агый, мергежил чедип алырының айтырыглары”, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер (…)