Тыва дыл – чоннуң өнчүзү

Бо хүннерде Кызыл хоорайда 16 дугаар Лицейге болган ужуражылгага Тываның Улустуң чогаалчызы Мария Күжүгет база шүлүкчү, литературовед, Россия Федерациязының Улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Лидия Ооржак өөреникчилерге школа программазында тыва чогаалчыларның чогаалдары-биле таныштырылганы кылганы база бир солун (…)

Башкылаашкын ажылы

Шүлүк чогаалында күскү пейзажты чуруп көргүскенин школага өөредири (с.Сарыг-оолдуң, С. Есенинниң шүлүктериниң чижээнге) Шүлүк – кижиниң сагыш-сеткилиниң янзы-бүрү байдалдарын болуушкуннар, чурумалдар-биле холбап илереткен допчу болгаш оккур шынарлыг лириктиг жанр болур. Ылаңгыя шүлүкчүлер бойдус лириказынга долгандыр турар хүрээлелди чуруп көргүзүп тура, боттарының (…)