Республика деңнелинге «Үш үне» деп этнокультурлуг диктантыны Тыва Республиканың өөредилге яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институдунуң» ажылдакчылары болгаш ТР-да «Чаш назынның навигаторлары» деп федералдыг төлевилел боттандырар регионалдыг курлавыр төвүнүң кежигүннери 2023 чылдың октябрь 20- 24-ке чедир чоруткан

Этнокультурлуг диктантыны эрттирген сорулгалары:– тыва дыл, чер, чон дугайында айтырыгларны чонга сонуургадыры; -чоннуң тыва дыл, чер, чон деп айтырыгларга билииниң деңнелин тодарадыры;– төрээн дылын кадагалаар айтырыгже чоннуң кичээнгейин угландырары. Диктантыга 30 айтырыгны тест хевиринге, ооң адынга дүүштүр үш бөлүкке : (…)