Антон Уержаа. Ие дылым

Арга-эзим аялгазын,Агым сугнуң шолураажын,Оът-сиген сымыраныын,Оолдуг элик огурганын,Чуулган көшке диңмирээнин,Шуурган-хаттың улуурун-дааДыңнап, билип чоруурумга,Тывалап-ла турар боор-дур. Кандыг-даа дыл меңээ дөмей,Кандыызын-даа хүндүлээр мен.Ынчалза-даа төрээн дылым –Ыдыкшылдыг кызыл тыным,Ийи харлыг чажымдан-наИем меңээ айтып берген. Игил ыры сагындырарИе дылым ындыг кончуг. Чурук интернет четкизинден алдынган.

Ноябрь 1 – тыва дыл хүнү!

Республикага Тыва дыл хүнүн 2016 чылда демдеглеп эрттирип эгелээнден бээр Ноябрь 1 – тыва чоннуң база бир улуг байырлалы болу берген. Тыва дыл – бистиң төрээн чонувустуң өске чоннардан онзаланып чоруур эң-не дээди эртинези, байлакшылы. Кандыг-даа омак-сөөктүг кижиниң дээди чоргааралы (…)

Бистиң республикавыста чылдың-на ноябрь 1-де байырлап эрттирип турарывыс Тыва дыл хүнүнге уткуштур Тываның өөредилге яамызы болгаш Национал школа хөгжүдер институттуң база Өөредилгениң шынарын хынаар институттуң ажылдакчылары дараазында шүлүк чогаалдарын номчуп бараалгадып туру

Ко Дню тувинского языка, который отмечается в Туве 1 ноября, работники Министерство образования Республики Тыва, подведомственных организаций – отдела общего образования министерства, Института развития национальной школы, Института оценки качества образования – читают для вас стихи тувинских поэтов о родном языке, (…)

Ноябрь 1-де, Тыва дылдың хүнүнде, Улусчу чогаадылга бажыңынга республиканың эртем болгаш башкылар ниитилежилгези, чогаалчылар, күрүне эрге-чагыргазы болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери, аныяктарның хөй-ниити организациялары, чогаадыкчы интеллигенция «Тыва дылдың хөгжүлдезиниң эчис сорулгалары» деп аттыг VIII шуулганны эрттирген

Пленарлыг хуралдан аңгыда, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. Шаңнаттырганнарның аразында Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчылары. Чуруктарны Чингис Ооржак тырттырган.