Бөгүн Школа назыны четпээн уруглар өөредир ажылдакчыларның байырлалы!

Бичии чаштарны өөредип, кижизидери – улуг харыысалга, угаан болгаш күш-шыдал чарыгдалы, сагыш-сеткилден күжениишкиннер негеттинер улуг күш-ажыл. Бичии чаштарның кижи болуп хевирлеттинеринге кижизидикчи башкыларның үлүг-хуузу улуг. Хүндүлүг башкылар, профессионал байырлалыңар-биле байыр чедирип, чаагай сеткилдиг ажыл-ижиңерге улуг-улуг чедиишкиннерни, ал-боттарыңарга быжыг кадыкшылды, бүгү-ле экини (…)

УЛУСЧУ ПЕДАГОГИКАНЫ ЭГЕЛЭЭНИ

1992 чылдың февраль 15-те Кызылдың 9 дугаар школазының директору Валентина Өдүрековна Дөмүр-оолдуң ат салганы 101 дугаар дужаалы Улусчу педагогиканың республикага сайзыраарынга ужур-дузалыг болган дизе, частырыг болбас.. Ук дужаал езугаар школага төрээн чериниң төөгүзүн, ада-өгбелериниң чаагай ёзучаңчылдарын өөредир ажылдарны чорудар Улусчу (…)