Тывада регионнар аразының эртем-практиктиг конференциязы эгелээн

Россия Федерациязының биче буурай үндезин чоннарының төрээн дылдарын кадагалап арттырар сорулга-биле, регионнар аразының эртем-практиктиг конференцияларын РФ-тиң аңгы-аңгы республикаларында эрттирип турар. «Саян-Алтайның дылдарының келир үези: кадагалаары болгаш сайзырадыры» деп темалыг регионнар аразының эртем-практиктиг конференциязы Кызылга сентябрь 14-15 хүннеринде болуп эртер. Бөгүн, сентябрь (…)