Билиглер хүнү болгаш Тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү-биле!

Сентябрь 1-ниң хүнү – чүгле Билиглер хүнү эвес, Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү кылдыр 2015 чылда ТР-ниң Чазааның чарлыы-биле доктааткан.Бөгүн, Сентябрь 1-ниң хүнүнде, Ленин кудумчузунда ТР-ниң Дээди Хуралының (Парламент) мурнунга тыва эки турачыларның фронтуже аъттанганындан бээр (…)