ТӨӨГҮГЕ АРТАР ЧУРУК

Шорбажылап, чогаал бижип,Чоруурумнуң алыс дөзүЧонум мерген угаадыында,Чогаалчылар – өгбелерде. ЧУРУКТА: Тыва Республиканың Улустуң чогаалчылары, Тываның улуг назылыг, өгбе чогаалчылары Кара-Күске Күнзекович Чооду, Черлиг-оол Чашкынмааевич Куулар-биле кады Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнүнүң амгы чаа хевирниң биледин байырлыг байдалга ап турарывыс.

С. Комбу “Эжеш куштар хоюспаңар”

Кичээлди Кызылдың 12 дугаар ортумак школазыныңтыва дыл болгаш чогаал башкызы Алена Бузур-оол белеткээн. Кичээлдиң сорулгалары:С. Комбунуң «Эжеш куштар хоюспаңар» деп шүлүүн утказынга дүүштүр аянныг номчуп ѳѳредир. Уругларны тѳрээн чериниң бойдузунга, ховартаан болгаш эжеш куштарга камныг, хумагалыг болурун кижизидер. Түңнелдер: кандыг (…)

Тываның школаларының 9-ку клазының доозукчуларынга тыва дылга ОГЭ шылгалдазы болган. Бо чылын төрээн дылга күрүне шылгалдазын 1491 доозукчу шилип ап, дужааган. Кызылдың 5 дугаар гимназиязынга оларның 324-ду шылгалданы эрткен

Допчузу-биле ГТРК “Тыва” телеканалдың белеткээн сюжединде