2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгаларын (стратегиязын) ажылдап кылгаш, хөй-ниитиниң санал-оналын дыңнап, өөренип көөрү-биле орус болгаш тыва дылдарга таныштырдывыс

Саавыырлар бо чүүлдүң адаанда коштунган. Санал-оналыңарны бо ссылка дамчыштыр киирип болур силер: https://tigpi.ru/strategiya-gospodderzhki-razvitiya-tuvinskogo-yazyka-2024-2033/ Эчис сорулгаларны Тыва Республиканың Баштыңының чанында дыл политиказын боттандырарының болгаш национал дылды камгалап кадагалаарының күрүне комиссиязы ажылдап кылгаш, ону хүлээп алырының албан-ёзузунуң чогуур ажылдарын эрттирген. Бо хүннерде (…)